Thông báo đẩy

Thông báo đẩy là một cổng truyền thông, mà hiện nay được cài trong mỗi máy tính và các thiết bị di động được bán, được sử dụng để giao tiếp thành công với những người truy cập trang web.

Nếu bạn đồng ý nhận thông tin qua thông báo đẩy, thì:

  • biết được về những đề nghị cho vay mới và hấp dẫn;
  • về các ưu đãi mà các bên cho vay cung cấp, tiền thưởng và khuyến mãi.

Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo đẩy 1-6 lần trong tháng.

Bạn có thể thay đổi ý định của mình bất cứ lúc nào và từ chối nhận tin tức đẩy bằng cách từ chối việc đồng ý nhận tin nhắn dưới khóa bên cạnh địa chỉ URL của trang web trên bảng nhập.